Web orona-group.com Clock 15:13 CET

Bazkariko mahai erreserba Reserva de mesa para comida

2023ko Ohiko Batzar Nagusia
Asamblea General Ordinaria 2023

Erreserba egiteko epea amaitu da Ha finalizado el plazo de reserva

Zerrenda ikusi edo tiketa lortu nahi baduzu sartu aplikatiboan. Si quieres ver la lista u obtener el ticket entra en el aplicativo.

Zure bazkide edo langile kodea ez badakizu, begiratu nominan. Si no recuerdas tu código de socio o trabajador, mira la nómina.

Erreserba epearen amaiera apirilaren 28an. Cierre del plazo de reserva el 28 de abril.

Top